Linbanan vid Almviks tegelbruk


Detta tegelbruk vid Almvik mellan Västervik och Gamleby startade på 1600-talet. 1924 tog man i bruk en linbana mellan lerutlastningen och bruket. Från lertagen vid Sylltorp/Syltorp (gamla och nya) till lerutlastningen gick spår med den ovanliga spårvidden 480 mm. I varje fall från 1952 användes lokdrift.

Linbanan fanns kvar till 1971, och vid rivningen noterades att längden var 1,15 km. Bruket lades ner 1971, men drevs sista tiden endast sporadiskt. Det är inte känt om linbanan var i bruk ända till slutet.

Före 1924 hämtades leran med spårburen transport från mer närbelägna lertag. Det skall också fram till 1924 ha funnits ett lertransportspår på Hultekarlsö norr om Almvik. Den vidare transporten till bruket gick antagligen sjövägen.     

Ekonomiska kartan från 1944 visar att linbanan gick från Lustholmen vid sjön Bleken i rak sträckning mot nordost till tegelbruket vid Almviken strax norr om Almviks station.

Enligt Blekhem var linbanan ångdriven. Bruket drevs däremot med direkt vattenkraft fram till elektrifieringen på 1940-talet. Kanske elektrifierades linbanan samtidigt?

Tegelbruket finns kvar som museum. Entusiasterna som bevarar bruket återskapade 2006 en linbanebock. En bloggsida från 2011 visar att man även hängt upp linor.

Linbanans lastningsstation finns delvis kvar, detta enligt beskrivning av en förbistrykande vandringsled

 

Källor

Fjeld, Ulf: "Svenska industrimotorlok 1", 1974, sid 71

Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 19 juli 2011