Linbanan Karbo - Kinnarp


1907 tillkom denna linbana för utleveranser från Karbo torvströfabrik till ett magasin vid Kinnarps station i Västergötland. Fabrikens ägare hade helst velat ha järnvägen dragen via fabriken, men näst bästa lösningen för denna typ av masstransporter var en linbana.

Fabriken producerade 23 tusen torvbalar per år, och 100 man var sysselsatta varje sommar.   

Banan var 3.6 km lång, enligt vissa uppgifter något kortare. Det fanns 30 master. En vagn lastad med säckar/balar med torvströ klarade transporten till stationen på 23 minuter.  40 vagnar hängde i linan, och passerade med ett intervall på en och en halv minut.

Linbanan drevs av en ångmaskin. Denna kraftkälla drev även all utrustning i fabriken. Mellan 1918 och ca 1927 drev den också det spårburna systemet för inleveranser från mossen till fabriken. En ändlös lina längs spåret drog en barlastad vagn, till vilken torvvagnar kopplades. Detta drivsystem ersattes med motorlok och hästar. Fordonen har dubbelflänsade hjul, vilket medför att växlarna måste vara av speciell konstruktion.   

Ca 1959 nedlades och demonterades linbanan. 
Källor

Freding, Mats:  "Industrilok i Västergötland" 1984

Hansen & Hansen: "Sverige har fortsat 'rigtige' industribaner" i "Tipvognen" 5-2001 sid 23 ff

Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2008