Linbanan Gammeltorp bränntorvfabrik - Nykvarns station, Södermanland

Upptagning av bränntorv på Hökmossen startade 1901. Transporterna från mossen till fabriken sköttes med 600 mm-banor. Från fabriken till en torvlada vid Nykvarns station byggdes 1918 en 1,36 km lång linbana.  

Torvbrytningen upphörde troligen under andra halvan av 1920-talet, men återupptogs några år på 1940-talet. Under denna andra brytningsperiod användes lastbilstransport. Det är inte känt när linbanan revs.  

Några fundament för linbanestolpar finns kvar.


Källor

Ericson et al: "Industrilok i Södermanland" 1982

"Torvbruket i Hökmossen" i "Grönstrukturplan för Nykvarns kommuns tätort med omgivning"Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 17 juli 2012