Linbanan mellan Ryholms torvströfabrik och sjön Viken, Västergötland


Utleveranser av torvbalar skedde via en 2,5 km lång linbana till ett balmagasin vid sjön Viken. Det finns även en uppgift om att banans längd var 3 km.

Fabriken och banan anlades 1907. Verksamheten fick dock aldrig den omfattning som planerats och blev mycket olönsam. Fabriken stängdes därför redan 1920, varvid linbanan demonterades.

Västergötlands museum har en bild på en spännstation och en annan bild på samma spännstation samt en del av bansträckningen,

.

Källor

Freding, Mats:  "Industrilok i Västergötland" 1984Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 juli 2012