Linbanor vid Sikfors, Örebro län

I Sikfors fanns ett järnbruk med hammare/smedja (nedlagda i början av 1900-talet) och en hytta (stängd 1953).

Under tiden bruket var igång fanns två relativt långa linbanor och dessutom ett par korta.

Den längsta linbanan var 4 km lång och användes från 1908 för transport av malm från Sirsjöberg till Sikfors. Linbanan korsade Bergslagsbanan på två platser. Gruvan lades ner 1949 men linbanan fanns kvar till 1953.

En drygt kilometerlång linbana gick från en liten hamn vid Sörelgen (Söderelgen) till hyttan. Den ersattes av en smalspårig järnväg. Linbanan hade en avlänkning till smedjan. Huvudsakligen befordrades järnmalm, men på försök fraktade man även timmer, hängande i krokar.  

Båda dessa banor konstruerades av Nordströms linbanor. 

Ritning Sikfors bangård inklusive korsning med linbana [Sveriges Järnvägsmuseum]

Källor

Bl a uppgifter från Olle och Hans LindbergLinbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 13 maj 2017