Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer

Nässjö

Utgiven av Kungliga järnvägsstyrelsen 1938

Text och bilder

Stadskarta 1864

Stadskarta 1936

Bangårdsritningar 1864 och 1874

Bangårdsritning 1914

Bangårdsritning 1937, infarten från Jönköping

Bangårdsritning 1937, godsbangård, personbangård, lokstation

Stationshusritningar 1864, 1874 och 1914

Stationshusritning 1937

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2009