Halmstad Östra - signalsäkerhetsanläggningar och vägskydd 

Det finns en hel del oklarheter kring signalsäkerhetsanläggningarna vid 1067-banans station. VI distriktet skriver den 1 november 1953 till SJ elektrotekniska byrå och föreslår kontrollåsförregling, att infartssemaforen byts mot ljussignal, och att försignal med rött sken sätts upp för att skydda den yttersta vägkorsningen. I samma skrivelse föreslås nya elektriska bommar vid Laholmsvägen. De befintliga mekaniska bommarna var tungmanövrerade, signalerna mot gatan otillfredsställande och vindspelet i behov av utbyte. Även bommarna vid Linnégatan borde bytas, de var "mycket bristfälliga" och handmanövreringen från stationen med 600 meter lång mekanisk ledning var otillförlitlig. Samtliga bommar borde manövreras med tryckknappar. Det nämns också att en ny fällbomsanläggning, bekostad av Halmstads stad, utförts vid Gamletullsgatan. 

Kungliga Järnvägsstyrelsen svarade den 16 februari 1954 att

En odaterad bild på sidan 245 i Forsberg, Åke: "En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad" visar en centrallåsliknande anordning i ett skåp utanför Halmstad Ö stationshus. Detta kan dock ha varit manöveranordningar för de två vägkorsningarna samt infartssignalen. I Per Forsströms ställverksregister nämns, att manövertavlan för Halmstad Ö fanns på Halmstad C tågexpedition. Den flyttades säkerligen dit när Halmstad Ö 1959 slutade fungera som självständig station. Smalspårets persontåg började då också gå in till Halmstad C på ett nyanlagt spår. Senare kortades detta spår av eftersom det låg ivägen för en ny (numera riven) godsterminal. 


Källor

Handlingar i Riksarkivet Arninge

Per Forsströms ställverksregister

Halmstadsidan


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2014