Signalsäkerhetsanläggningar i Halmstad

Skissen nedan visar bangårdarna och ställverkens placering 1925. Halmstad C, som tillhörde HNJ, är den rektangel där ställverk IV och stationsblockapparat är utritade.

Grov skiss

De ställverk som är utmärkta på skissen ovan var samtliga mekaniska.  1930 fick Halmstad C ett elektriskt ställarställverk med mekaniskt förreglingsregister.  Omkring 1950 ombyggdes rangerbangården. Några år senare kom ett elektriskt ställarställverk med elektriskt förreglingsregister.  På 1980-talet ersattes de gamla ställverken successivt av reläställverk av SJ typ 65 (geografiskt schemasystem).

Reläställverkets första etapp omfattade Furet, vid infarten från Göteborg på det nya dubbelspåret. Detta spår ersatte Västkustbanans gamla enkelspår med sina många plankorsningar med gator och vägar. Många av dessa vägskydd manövrerades tidigare från Halmstad N, beläget vid texten Göteborg på skissen ovan.  1067-bangården Halmstad Ö hade egen signalsäkerhetsanläggning, som under senare år dock manövrerades från Halmstad C.

Mekaniska ställverk

Ställarställverk

Reläställverk

Halmstad N

Halmstad Ö

Stadsplan
Kartan ovan är odaterad [Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle]


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 24 mars 2007