Halmstad - reläställverk 

1985 ersattes Västkustbanans gamla sträcka via Halmstad N och Söndrum av en rak dubbelspårig linje. HNJ anslöts vid Furet två km norr om Halmstad C. Vid Furet tillkom en ny säkerhetsanläggning med geografiskt ställverk av typ SJ 65. Det fanns en manöverapparat vid Furet, men anläggningen styrdes normalt från Halmstad C. 
 
Manöverapparat
Bilden ovan visar Furets manöverapparat, numera på Sveriges Järnvägsmuseum, Ängelholm. Halmstad C till vänster, dubbelspåret mot Göteborg längst upp till höger, f d HNJ enkelspår i mitten av högra kanten.

Ställverksanläggningen byggdes 1988 ut till att omfatta hela Halmstad. Den utbyggda anläggningen togs i bruk den 3 oktober 1988 [TÅG 10-1988 sid 57]

Mer information på Per Forsströms sidor 

Källor


SignalfaktaHalmstadsidan


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 13 november 2008