Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer

Örebro

Utgiven av Kungliga järnvägsstyrelsen 1938


Kräver Adobe Reader version 9

 

Text och bilder

Stadskarta 1857

Stadskarta 1929                            

Bangårdsritningar Örebro [Central]     1862    1875   1914   1937

Detaljritningar f d KHJ-bangården    1875    1937  

Bangårdsritningar Örebro Södra     1897    1914   1937

Stationshusritningar Örebro [Central]

Stationshusritningar Örebro Södra

Huvudverkstaden  1900   1924   1937
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 22 november 2009