Stockholms centralstation

Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1925 - 1927

Skrift utgiven av Kungliga järnvägsstyrelsen 1927


Kräver Adobe Reader version 9

Stambanornas framdragande till och genom Stockholm

Stockholms centralstation och övriga bangårdar intill 1923 års riksdagsbeslut

Stockholms centralstation och övriga bangårdar efter 1923 års riksdagsbeslut

Stockholmskarta 1858

Stockholmskarta 1927      Delförstoringar:     Sydväst         Syd        Väst      Centrala staden      Nordost

Bangårds- och stationshusritningar:

År

Bangårdsplan

Delförstoringar av bangårdsplan

Stationshusritning

Delförstoringar av stationshus

1872

Stockholms centralstation med norra stationen Södra delen

Norra delen
Stockholms centralstation  

1880

Stockholms centralstation med norra stationen Södra delen

Norra delen
Stockholms centralstation  

1890

Stockholms centralstation med norra stationen Södra delen

Norra delen
Stockholms centralstation  

1900

Stockholms centralstation med norra stationen Södra delen

Norra delen
Stockholms centralstation Södra delen

Norra delen

1910

Stockholms centralstation med norra stationen Södra delen
Mellersta delen
Norra delen
Stockholms centralstation Södra delen

Norra delen

1920

Stockholms centralstation med norra stationen Södra delen
Mellersta delen
Norra delen
Stockholms centralstation Södra delen

Norra delen

1927

Stockholms centralstation Södra delen
Mellersta delen
Norra delen
Stockholms centralstation Södra delen

Norra delen
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 15 juni 2013