Rangerbangårdar

Central omläggning av växlarna vid växlingsvallar började i Sverige införas på 1950-talet. Samtidigt installerades balkbromsar i spåret, så att hastigheten på vagnarna som släpptes över vallen kunde regleras utan det personalkrävande och farliga systemet med skjutspassare som slänger upp bromsslädar på spåret.

Styrsystem för växlar vid växlingsvallar är i många avseenden annorlunda än de konventionella signalsäkerhetsanläggningarna som reglerar tågrörelser. Eftersom rangerbangårdens kapacitet är beroende av korta intervaller mellan vagnarna måste växlarna läggas om snabbt. Därför har man i stor utsträckning använt elektropneumatiska växeldriv.

SJ sammanställde någon gång kring 1970 en skrift om rangerbangårdarna och deras modernisering:

 De senaste decennierna har vagnslasttrafiken minskat avsevärt och många rangerbangårdar stängts.   
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 juli 2012