[Brevhuvud 1937]

Detta Linköpingsföretag tillverkade automatiska ljus- och ljudsignalanläggningar för vägövergångar. Troligen var det enbart enskilda järnvägar som köpte från Sanderson. SJ signaltekniker blev ibland lite förbryllade när det stötte på Sandersonanläggningar på förstatligade järnvägar. Sandersons konstruktioner avvek nämligen kraftigt från de anläggningar som levererades från AGA och från Signalbolaget. Sanderson åstadkom blinkande sken genom att en plåthuv med ljusöppning ständigt roterade kring lampan. Eftersom plåthuven bara hade en hastighet blev det samma blinkfrekvens för rött och vitt sken. Växling mellan rött och vitt sken skedde, precis som i AGAs gasljussignaler, med en färgväxlare 
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 18 januari 2015