Bangårdsskisser  

Teckenförklaring mm

Lärje rangerbangård.  Ívre och nedre delen av skissen konnekterar vid strecket A---B.   Skissen uppdaterad 1932.
Invid lokstallet för två lok finns ett kolförråd som rymmer 4 400 ton kol.Nedan: Göteborg Bs. I bildens vänstra kant försvinner hamnbanan.  Vid en 90 meters-kaj norr om stationshuset finns en notering låg kaj omöjligt att lasta. Till höger om stationshuset har flera spår förlängts (kanske i samband med att stationen helt koncentrerade sig på godstrafik).  Anmärkningen Kajerna 16,5 m breda avser troligen dessa kajer.   Smalspåret som försvinner uppe till höger går mot Gårdsjö. Samma spår korsar BJ vid Lärje rangerbangård. Ovanför Gårdsjölinjen finns ett färjeläge för vagnspråmar, på skissen benämnt VGJ färgställe. Kanske tranporterade man färglastade vagnar på färjorna :-)
Bladen reviderade 1935-12-16. 

 

GDG-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 26 mars 2005