Bangårdsskisser. SJK arkiv.

Samtliga skisser är med blyerts märkta 35 - troligen uppdateringsår


Spånga: Fri längd på huvudspåren är med blyerts ändrad till 288 respektive 304. Växelförbindelsernas lägen gjorde förstås att större längd kunde utnyttjas under vissa förutsättningar.


Bromsten - Jakobsberg  
Barkarby: Fri längd på sidospåret korrigerad med blyerts från 175 till 171

Jakobsberg: Fri längd på tågspåren har med blyerts minskats till 354/455/550

Kallhäll: Fri längd på sidospåret minskad från 150 till 142

Kallhäll - Stäket
Stäket: Fri längd är med blyerts ändrad till 345 respektive 97

Kungsängen: Blyertskorrigering av de genomgående spårens fria längd till 251/496/252

Bro: Blyertsangivelse av spårlängd 490, 322, 108


Kungsängen - Bålsta
Bålsta: Spårens längd med blyerts minskad till 110, 480, 405, på korta sidospåret i Tomtebodaänden till 86. På grusgropsspåret finns en markering 350, avser troligen längden från bangården till det överkryssade stickspåret.

Nyckelby - Grillby

Nedan: Enköping

Linjen mot Tomteboda går ut rakt till vänster, mot Uppsala i nedre vänstra hörnet, Tillberga rakt till höger och Runhällen snett nere till höger.
Enköping
Längdangivelserna rakt under stationshussymbolen St har med blyerts korrigerats till 466, 615, 489, 393, 290, 213, 116

Lundby; Spårlängderna mittför St korrigerade till 217 resp 496
Lundby - Tortuna

Nedan: Tillberga

De spår som försvinner utanför bildens vänstra kant går - upprifrån räknat - mot verkstaden, Stockholm och Sala.  I högra ytterkanten finns ett kolupplag för 2 800 ton kol, därunder linjerna mot Västerås och Ludvika samt ett 133 meter lång utdragsspår
Tillberga


SWB-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 14 januari 2005