Bangårdsskisser. SJK arkiv.

Nedan: Tillberga

De spår som försvinner utanför bildens vänstra kant går - upprifrån räknat - mot verkstaden, Stockholm och Sala.  I högra ytterkanten finns ett kolupplag för 2800 ton kol, därunder linjerna mot Västerås och Ludvika samt ett 133 meter lång utdragsspår
Tillberga
 

Nedan: Tillberga verkstad

Spåret mot Stockholm går rakt ut till vänster ur bilden, mot Tillberg rakt till höger och mot Sala snett ner mot vänster från Tillberga.
Spårlängdsangivelserna under Lokverkstad är, delvis korrigerade med blyerts, 171, 180, 300, 274

Tillberga verkstad

Nedan: Västerås

De spår som försvinner ut i bildens nedre vänstra hörn är, sett uppifrån, ett 391 meter långt utdragsspår, linjen mot Stockholm, och ett spår som grenar sig mot Metallverken respektive ASEA.

Den överstrukna texten i kurvan under Lillån är 600 m användbara för tomtåg.

Vid de överstrukna spåren och det överstrukna ASEA-huset ungefär mitt i bilden har texten ASEA mek verkstad tillfogats med blyerts.

Från den med 5 (= fem meterd diameter) märkta vagnvändskivan i bildens övre högra kant utgår ett överkryssat spår åt höger (med spårkorsning); detta kom inte med vid inskanningen.

Västerås

Nedan: Västerås verkstad

Spåren som försvinner till vänster går till Västerås, i högra kanten ett spår mot Västerås hytta och ett mot Köping.Västerås verkstad

Nedan: Västerås djuphamn lp, vid sidobana

På den äldre, med tusch inritade, bangården till höger om norrpilen, har spårlängderna korrigerats med blyerts till  201, 101, 224,157 (?). På det nyare, med blyerts markerade spåret till höger, finns ett sidospår med hinderfri längd 368. Det nya spåret nås via ett 351 m utdragsspår invid linjen mot Köping.
Västerås djuphamn


Dingtuna - Munktorp exkl Kolbäck

Nedan: Kolbäck

Det nyinritade sidospåret till vänster om stationshuset har 250 meter hinderfri längd.

I bildens högra kant förgrenar sig linjerna mot Eskilstuna respektive Köping.
Kolbäck

Nedan: Köping

De svagt ritade linjerna är KUJ/KURJ smalspår 1093 mm. Det tycks finnas minst fyra korsningar mellan normal- och smalspår. 

I bildens högra kant förenar sig ett spår från hamnbangården och ett från stationen i en växel precis utanför bilden, för att fortsätta mot Valskog. Motsvarande arrangemang finns för smalspårslinjen mot Uttersberg. Köping


SWB-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 14 januari 2005