Bangårdsskisser. SJK arkiv.

Skultuna: Bruksspårets längdangivelse ökad från  700 till 950 meter. Tågspåren har fått sin hinderfria längd justerad till 244 respektive 455
Ansta - Svanå  

Nedan: Ramnäs

Spåret till Ramnäs bruk anges vara omkring 800 meter långt. I bildens vänstra kant försvinner linjerna mot Kolbäck och Tillberga. Det understa spåret är ett 150 meter långt stickspår/utdragsspår.  I högra kanten går, utöver linjen till Ludvika, ett omkring 600 meter långt spår till en såg.
Ramnäs
Seglingsberg - Virsbo


Nedan: Ängelsberg

Linjen till Ramnäs går ut till vänster, mot Ludvika och Kärrgruvan i bildens högra kant. Lokstallets kollager rymmer 468 ton. Det längsta tågspåret på bangården har en hinderfri längt av 728 meter.

Ängelsberg

Nedan: Fagersta (senare benämnd Fagersta bruk/Fagersta norra)

I övre delen av bilden syns infarten från Västanfors (nu benämnd Fagersta Central) i nedre vänstra hörnet, sedan finns stationen med 578 meter hinderfri längd på längsta spåret, och spåret till brukets anläggningar. Bortom högra kanten finns en konnektion märkt A---B i nedre bilden. Linjen mot Ludvika försvinner ut till höger i undre bilden. Ovanför Ludvikaspåret går ett spår som med blyerts är märkt Kvarligger men underhålles icke
Fagersta (norra)

Ängelsberg såg, mellan Ängelsberg och Sundbo: Sågspårets längd är med blyerts ändrad till 347

Finnhällen: Spårdelen längst till vänster på bilden har längdangivelsen 416 med blyerts

Ängelsberg såg - Västerbyhytta
Smedjebacken: I bildens vänstra kant delar sig spåret i ett 200 meter långt stickspår och, nedanför detta, linjen mot Ludvika. Nedtill i bilden är tillskrivet med blyerts Kajerna 45 och 52 är nu icke användbara för i- och urlastning  (underförstått för militära transporter). Det bör ha varit de två lastkajer som ligger rakt till vänster om stationshuset som avsågs.
Söderbärke - Morgårdshammar
Morgårdshammar: Utdragsspåret invid linjen mot Ludvika har längduppgift ändrad till 430.


Lastplatser vid sidobana

Sörvik - Stensbo

Vid Nås finns en blyertsanteckning Icke förreglad

I Dala-Järna finns invid vattentornet till höger en anteckning Har icke använts på flera år
Nås - Hulån
Närmast ovan finns en nästan otydbar skiss över Kybäckhedens lastplats mellan Ludvika och Björbo. Nyhammar till vänster, Salån till höger upptill på skissen. Nere till vänster finns SWB:s grusgrop, ansluten via ett 680 meter långt spår.  Till höger om bäcken/ån finns ett område på 200000 m3 för planerad grusgrop; "Gott grus" konstaterar den som gjort inventeringen.
 


SWB-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 14 januari 2005