Bakgrund till webbplatsen


Processen för att styra och säkra järnvägstrafik är komplex och distribuerad processer. Signal- och säkerhetssystem är informationssystem som hanterar denna process. De tar emot indata i form av kommandon från operatören, indikeringar från växlar, spårledningar mm. Utifrån en mer eller mindre hårdkodad logik levererar systemet sedan utdata som styr växlar och signaler. Analogin med datoriserade informationssystem är uppenbar. Och numera använder järnvägens säkerhetssystem ofta datorer både för vitala säkerhetsfunktioner och för stödfunktioner. Säkerhetssystem för spårtrafik har dock existerat under cirka hundra år innan datorer började användas i någon större omfattning, och säkerhetskraven har hela tiden varit mycket höga.

Kanske kan vi som arbetar med att utveckla, implementera och förvalta datoriserade informationssystem i någon mån dra lärdom av järnvägsbranschens långa erfarenhet av liknande processer?

Några exempel på frågeställningar som jag försöker belysa på detta webbställe: Allmän information om hur signalsäkerhetssystem finns inte i nämnvärd omfattning på min webbplats; det finns andra som redan beskrivit detta på ett bra sätt, till exempel i

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 november 2014