Fjärrblockeringscentralen i Gävle

Fjb-centralen placerades vid Gävle C omedelbart intill den lokala tågexpeditionen.

Första fjärrstyrda sträckan var den korta biten till Ockelbo, som togs i bruk 1967

 
 
När bilderna togs fanns två manövertastaturer och två tågtidskrivare.
 
 
 
Indikeringsspårplanen har ett annat utseende än vid de flesta tidigare fjb-centraler. Uppenbarligen har man nu börjat planerad för fjb-centraler som hanterar ett så stort område att de fjärrmanövrerade järnvägslinjerna måste placeras ovanpå varandra för att spårplanen inte skall bli jättelång. Nedan ser vi att Gävle-Dala-bana indikeras ovanför sträckan Uppsala - Gävle
 
 
 
Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum
 
 
2003 tog man i bruk ett nytt datoriserat system från Bombardier.


CTC


SJ relä-fjb

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2015