Fjärrblockeringscentralerna i Göteborg

Inför Västkustbanans fjärrstyrning ordnades en fjb-central i Västgötabanans nya stationshus vid Burggreveplatsen.

 
 
1965 togs första delen av fjärrstyrningen i bruk, första fjärrmanövrerade stationen sett från Göteborg var Kållered. Till vänster om Kållered på panelen finns indikeringar för Mölndals nedre, som var ständigt lokalbevakad. 1966 kunde centralen i Göteborg fjärrstyra hela sträckan från Mölndals Nedre södra stationsgräns till Halmstad centrals norra stationsgräns. Dock med undantag för Varberg och Falkenberg, som hade äldre typer av ställverk och ständigt var lokalbevakade.
 
 
 
 
 
 
 
Bilden ovan visar den lokala ställverkspanelen i Kållered. Till höger på panelen finns manöver- och indikeringsanordningar för frånskiljare i kontaktledningen. Dessa frånskiljare kunde även övervakas och manövreras från fjb-centralen, vilket skedde enligt instruktion från driftvakterna på de olika omformarstationerna. Vid de flesta fjb-installationer hade man inte ansett det motiverat att ge driftvakten en egen indikerings- och manövermöjlighet för frånskiljarna.
 
Vad tastaturen (delförstoring nedan) har för funktion vet jag inte; den har färre knappar än fjb-centralernas manövertastaturer.  
 
 
 
 
 
 
 
För att göra arbetsmiljön trevligare har en krukväxt placerats på panelen. Man får hoppas att växten inte vattnades så kraftigt att vatten rann ner i panelen och störde indikeringarna.
 
I februari 1973 togs en ny trafikledningsbyggnad i bruk norr om centralbangården i Göteborg. Där fanns plats för en stor fjb-central, en driftcentral för eldriften och ett framtida lokalställverk för Göteborgs bangårdar.

Driftcentralen hade från början bara hand om några få fjärrmanövrerade omformarstationer - fjärrdrift av Uddevalla omformarstation inleddes den 28 november 1973, och den 19 december 1973 tillkom Mellerud, som tidigare styrts från Uddevalla. 1974 började man den 31 januari fjärrstyra den ganska närbelägna Olskrokens omformarstation. Alingsås omformarstation fick fjärrdrift från nya driftcentralen den 19 februari 1974. Tidigare hade den fjärrstyrts från Olskroken. Alla dessa omformarstationer, liksom kopplingscentralerna i till exempel Herrljunga, hanterades med hjälp av det elektroniska systemet SINDAC 701 från ASEA. Fjärrstyrning av frånskiljare skedde däremot via fjb-systemet från särskild tastatur i driftcentralens rum. Indikeringarna skulle från hösten 1974 visas på en mosaiktavla levererad av Siemens ["Ny driftcentral i Göteborg" i Järnvägsteknik 1974 nr 2]. 32 kV enfasledningen Varp - Mon övervakades redan från början från den nya driftcentralen. 
 
På bilden nedan ser man fjb-centralen med den nya typen av indikeringspanel som kunde visa flera linjer ovanpå varandra. Detta blev aktuellt när Bergslagsbanan började fjärrstyras i maj 1973. Det var inte enbart antalet fjärrstyrda stationer som ökade, även antalet växter. Den ensamma krukväxten på gamla panelen har ersatts med en mindre skog i paushörnan vid det orange draperiet.
 
 
 
I den nya centralen fanns plats för tre fjärrtågklarerare, men så länge endast Västkust- och Bergslagsbanorna var fjärrstyrda hade man normalt en eller två man i tjänst.   
 
 
Bilder från Järnvägsmuseet; bilderna från gamla centralen är tagna av Seved Walther
 
 


CTC


SJ relä-fjb

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 31 juli 2020