Järnvägsspåren i Stadsgården, Stockholm

De svartvita bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum och är sannolikt tagna cirka 1935, detta eftersom några av bilderna visar att byggandet av Kooperativa Förbundets hus vid Stadsgården pågick men att kontorskomplexet tillsynes var  nästan färdigt. Huset togs i bruk 1936. Färgbilderna tog jag den 9 oktober 2010.

"Fotoplats" skall ses mer som "område där bilder tagits" än som en viss punkt


Österut mot Masthamnen, Fotoplats 7

 

Spåret som går in under Fåfängan korsar vid kryssmärket i bakgrunden på bilden ovan. Det fanns även ett spår som gick rakt fram, nästan till Danvikskanalen.  

 


Förmodligen två tjänstemän från Kungliga Järnvägsstyrelsen som är ute och kollar in Stockholms stads hamnspårÅsöberget, västerut   Fotoplats 8 

 

 
 


Nedanför Ersta,  österut, Fotoplats 9

 

Ovan syns ett ganska nybyggt tullhus. Någon Stadsgårdsled var ännu inte påtänkt, området mellan berget och kajen nyttjades primärt för hamnverksamheten.

 

 
Ovan: Ersta diakoni har avsevärt byggt ut sina anläggningar ovanpå berget. Restaurant Fregatten har däremot försvunnit spårlöst - liksom järnvägsspåren

 
Ovan: Till höger syns Stadsgårdshissen, och allra längst till höger en del av den förmodade Järnvägsstyrelsemannen - med ritning i handen

Stadsgårdshissen

Hissen var igång mellan 1907 och 1971. De sista tre åren kördes den med självbetjäning. Hisskunderna var nog till stor del människor som arbetade i hamnen. Hissens exteriör har på senare tid rustats upp men den har inte längre någon transportuppgift.  

 
Bilden ovan är tagen österut, hissen syns i bakgrunden. Ett av tullhusen har blivit "Cruise Center" och avspeglar därmed hamnverksamhetens ändrade inriktning
 

 
 
 
 

 Saltsjöbanans tunnelmynning (Stadsgårdstunneln)

 
 
 
Strax till höger om tunnelmynningen på bilden ovan låg från 1975 Saltsjöbanans numera borttagna anslutning till övriga järnvägsnätet. Skissen nedan är från 1930-talet och visar hur järnvägssystemen då hängde samman. Plattformen i övre högra hörnet av skissen var Saltsjöbanans dåvarande slutstation   [SJK arkiv] 

 

Nedanför Stigberget och Katarinavägen, västerut   Fotoplats 10

Stadsgårdshissen längst till vänster på bilden ovan.


 
Ovan och nedan: Saltsjöbanans gamla station vid huset med lökkupol. Komplexet till höger på bilden ovan skall också ha varit ett tullhus. Numera ersatt av Stadsgårdsleden och Birkaterminalen.

 


Saltsjöbanans gamla station, österut   Fotoplats 11


 

Gamla SB-stationen - Slussen  Fotoplats 12

 

 
Ovan: Saltsjöbanans gamla station med plattform och trappa från Katarinavägen

 

En gångbro underlättade passagen mellan spårvägshållplatsen på Katarinavägen och hamnanläggningarna. Saltsjöbanans motorvagnståg tycks ha en F--vagn tillkopplad sist. Slutsignalen sitter i vagnens främre ände. Kring Katarinahissen, som öppnades 1936, finns ännu byggnadsställningar. Kanske är bilderna tagna 1935? Det fanns en äldre hiss som stängdes 1933.

 


 
Ovan: Fram till omkring 1970 fanns åtskilliga järnvägsspår på det utrymme som sedan blev bussterminal.
 

Ritning östra delen 1949

Ritning västra delen 1949

Ritning 1980

Samtliga ritningar från SJK arkiv


Stockholm S - Hammarbyhamnarna - Stadsgården - Mälarstrand

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 juni 2011