Beskrivning av ställverksanläggningen

vid

STOCKHOLM C

Härtill ritning Siiö nr 81173. Beteckning av signaler, växlar och spårsträckor mm

Beteckningssätt

De signaler, växlar och spårsträckor m m,  som ingår i ställverksanläggningens manöverområde, är betecknade med tresiffriga nummer. De lägsta nummerna börjar på 200-talet och återfinns vid Stockholm C södra stationsgräns, medan de högsta slutar på 900-talet och återfinns vid Sundbybergs västra stationsgräns. De outnyttjade nummerna under 200-talet är avsedda att användas vid inlemmande av Älvsjö stationsområde i ställverksanläggningen.

De signaler, växlar och spårsträckor m m,  som tillhör den del av ställverksanläggningens kontrollområde, som utmed spåren U och N sträcker sig från Norra Älvsjö till Sockenvägen, är betecknade i enlighet med de beteckningar, som förekommer i ställverksanläggningen vid Älvsjö.

Inom ställverksanläggningens kontrollområde har de genomgående tåg spåren givits beteckningen U för det spår, som normalt används för tåg med jämna nummer och beteckningen N för det spår, som normalt används för tåg med udda nummer. Beteckningssättet bryts vid personbangårdarna vid Stockholm C och Sundbyberg, där sifferbeteckning tillgripits. Bokstäver och siffror utnyttjas även för beteckning av en del övriga tågspår och betydelsefulla spårgrupper.

Kontaktledningssektionerna är på ställverksanläggningens illuminerade spårplan betecknade i enlighet med de beteckningar, som används inom elektroavdelningen.

Numrering

Numreringen av signaler och växlar m m är så utförd, att nummerna stiger i körriktningen för tåg med jämna nummer och faller i körriktningen för tåg med udda nummer. Signaler, som gäller för tåg med udda nummer, har givits udda nummer och signaler, som gäller för tåg med jämna nummer, har givits jämna nummer. När huvudsignal och dvärgsignal,  som gäller för samma körriktning, är placerade invid varandra, har de givits samma nummer. Vid kopplade växlar eller spårspärrar har efter numret tillagts bokstaven a för den södra (östra) växeln eller spår spärren och bokstaven b för den norra (västra).

För spårsträckor gäller att de i största möjliga omfattning har numrerats med samma nummer,  som någon av signalerna i sträckans södra (östra) ände har.

Märktavlor och märkskyltar

Samtliga huvudsignaler och alla dvärgsignaler, som är försedda med grönt sken är utrustade med fyrkantig märktavla enligt säo fig 53 a.  Övriga signaler samt alla växel- och spårspärrdrivanordningar och elektriska låsapparater är försedda med rektangulär märkskylt med svart text på vit botten.

Nästa avsnitt

Innehållsförteckning

Sidan om reläställverk av Cst-typ

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 november 2006