Föreskrifter och instruktioner

Tjänsteföreskrifter för tunneltrafiken (Tjf Tu) 1952

Innehållsförteckning, sakregister, förkortningar mm

Allmän del: Banan, stationer

Trafiktjänsten

Bilaga 1: Södra tunnelbanans spårområde, instruktionsritning med signaler, växlar, spårledningar mm

Motsvarande ritning för västra tunnelbanan

 

 

Tunnelbanor och spårvägar

Startsidan

 

Sidan uppdaterad senast den 18 juli 2020