Spårvägar i Frankrike - tågskyddssystem?

I Sverige har det gjorts en framgångsrik och flera mindre lyckade installationer av automatisk hastighetsövervakning (ATC) på spårvägar. Angeredsbanan i Göteborg hade först ett system som inte fungerade och gjorde sedan ett nytt försök. Vägverket hade vissa invändningar och påpekade att det inte fanns något krav på ATC vid spårväg. Sedan monterades även andra generationens ATC-anordningar ned. Tvärbanan i Stockholm lyckades efter flera år (och långa trafikavbrott för ATC-tester) få igång ett ATC-system, som man dock vill avveckla. Ett italienskt system skall ta över, och på sträckan Alvik - Solna har man haft åtskilliga dagars inställd trafik för att testa detta. Aktuell status okänd för mig.

Södra Lidingöbanan har sedan 1993 ett enkelt och välfungerande tågskyddssystem, Siemens ZUB122/ZUB222

På järnvägarna i Sverige brukar det vara tillåtet att köra utan ATC om hastigheten är under 80 km/h, så det är inte alldeles uppenbart att spårvagnar som håller sig under denna gräns behöver ett automatiskt stoppsystem. Spårvagnar brukar ju dessutom ha särdeles effektiva bromsar.

Hur ser man i spårvägslandet Frankrike på detta med ATC för spårvagnar? Det finns en riktlinje från spårvägsavdelningen vid Generaldirektionen för infrastruktur, transporter och havsfrågor.

Enligt riktlinjen bör automatiskt tågstopp (DAAT) användas i två fall:

1. Spårväg med tät trafik och hastighet över 80 km/h
2. Skymd sikt på enkelspårig sträcka i tunnel om tillåten hastighet är över 30 km/h

I följande fall bör signal kompletteras med blixtljus och siren som varnar förare som kör mot "stopp":

1. Hastighet över 80 km/h men gles trafik
2. Där spårvägssträckor löper samman och sikten är skymd, om tillåten hastighet är 40 km/h eller mer
3. Enkelspår med skymd sikt

Några bilder från 2014:

 

Blixtljus och siren vid början av enkelspårssträcka (Mulhouse linje 3, mötesspåret vid hållplatsen Musées).

Fast monterad ljudsignal som varnar vid otillåten stoppassage förekommer även vid järnvägen i Frankrike. I Storbritannien använder järnvägarna på vissa platser blinkljus i samma syfte.

 

[image]

Snabbspårvägen (100 km/h) Rhônexpress vid Lyons flygplats, DAAT = tågstoppsanordning. Ljussignalen är av samma typ som på spårvägsnätet i övrigt. Med undantag av höghastighetssträckan mot flygplatsen kör man på sikt.

Bilden visar utfarten från flygplatsstationen, och där är hastigheten nedsatt p g a växelkurva. Det är dock en bit enkelspår så därför har man väl valt att ändå ha en tågstoppsanordning. DAAT = Dispositif d'Arrèt Automatique de Train; automatisk tågstoppsanordning 

 

[image]

Paris linje T4, före detta järnväg. Maximalt tillåten hastighet 70 km/h, ingen ATC och heller inga blocksignaler. Däremot signaler i anslutning till växlar.

 

[image]

Dijon. Lite skymd sikt på platsen, men hastigheten är just där nedsatt till 30 km/h så några blocksignaler behövs inte
Cernay vid järnvägslinjen Mulhouse -  Thann, som trafikeras både av duospårvagnar och konventionella järnvägståg. Vid utfartssignalen mot den enkelspåriga sträckan finns både baliser för KVB (de gula plattorna) och en krokodil (uppe till höger i bilden). Krokodilen överför information på elektrisk väg när ett fordon som passerar stryker en stålborste mot krokodilens rygg. Duospårvagnarna har både krokodilborstar och KVB-antenner.  

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 18 november 2014