Från [Se 1914] sid 71

AB Södertälje Verkstäder  grundades 1897. Bakgrunden var att man identifierat ett behov av mer och bättre rullande materiel för järnvägar. Efter några år befarades minskad orderingång på järnvägsvagnar. Företaget diversifierade då genom att börja tillverka bilar och mekanisk utrustning för signalsäkerhetsanläggningar.

Fram till 1914 hade verkstäderna levererat mekaniska signalsäkerhetsanläggningar till mer än 650 stationer [Se 1914 sid 72].

Omkring 1910 (?) utökade företaget sitt intresse till elektriska signalsäkerhetsanläggningar.  Denna verksamhet tycks dock ha avvecklats efter att en demoanläggning tillverkats och satts upp inom verkstadsområdet.

Flygplanstillverkning var en annan ny gren. Man samarbetade med en fransk flygfabrik. Krigsmakten var en viktig kund. Verkstäderna anlade flygfält och hangar, och hade till och med en egen flygskola [Se 1914 sid 114]

1917 gick verkstäderna samman med bland annat Fredrik Hirschs maskiner och Söderhamns Nya Verkstads AB. Det nya namnet blev AB Svenska maskinverken.

Förteckningen nedan hittade jag bland Göteborgs Spårvägars handlingar i Göteborgs stads- och regionarkiv. Spårvägen beställde hos Södertälje en säkerhetsanläggning för korsningen med Västra Stambanan vid Ånäsvägen. När anläggningen skulle tillverkas lockoutade Södertälje Verkstäder sina arbetare, så man använde AEG i Tyskland som underleverantör av den kompletta anläggningen,  inklusive en del detaljer som omedelbart gick sönder. Reservdelar måste skickas efter från Tyskland -  komplicerat och tidskrävande. Man kan inse varför svenska järnvägar vid denna tid föredrog svenska leverantörer.

Två av de första anläggningarna levererades till de nära fabriken liggande platserna Södertälje och Saltskog. Kunder i Göteborgstrakten var Säröbanan och Göteborg - Borås. Bolaget levererade enligt listan även till Norge och Finland. Listan är ankomststämplad i juni 1905. Det finns ingen förklaring till de röda strecken under vissa stationsnamn.

Lista

Lista


Källor

[Se 1914]  "Södertälje Verkstäder 3/10 1914. Minnesskrift".  Stockholm 1914

SJ-handlingar i Riksarkivet

Göteborgs Spårvägars handlingar i Göteborgs stads- och regionarkiv

mm

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 december 2016