Signal- och säkerhetsanläggningar i Malmö

Allmän historik över järnvägen i Malmö

Skivsignal och ringverk

Mekaniska ställverk

Exempel från 1914 års instruktion.

Elektriskt ställverk Westinghouse "Style K"

Reläställverk vid Malmö godsbangård

SJ:s lokala elverk.

Startsidan 

Sidan uppdaterad den 6 januari 2014