Fjärrstyrning av Älvsjö, Sundbyberg och Solna från Stockholm C närställverk 

 
När man under 1950-talet planerade för reläställverk vid Stockholm C var tanken att ställverket skulle omfatta även de närliggande stationerna Älvsjö, Sundbyberg  och Solna. Senast i början på 1960-talet bestämdes att dessa tre bangårdar skulle få egna signalsäkerhetsanläggningar, som normalt skulle manövreras från närställverket vid Stockholm C. Manövreringen skulle ske på ett sådant sätt att det upplevdes som ett enda ställverk. 
 
Med tanke på bangårdarnas storlek och den intensiva trafiken skulle det inte bli möjligt att överföra order och indikeringar med det vanliga reläbaserade fjb-systemet. För att få tillräcklig kapacitet måste andra lösningar väljas. Överföringen av kommandon från Stockholm C till de andra bangårdarna var först tänkt att ske med det som normalt var indikeringsdelen i relä-fjb. Då skulle fler order kunna överföras. Utrustning för detta anskaffades men installerades inte. Istället tycks man ha valt en speciallösning med 18 trådar per understation för att föra över kommandon.
 
För att få tillräcklig kapacitet för indikeringar till Stockholm C valdes troligen det elektroniska fjb-systemet JZA 50. På blockschemat nedan (1966) ser det dock ut som om JZA 50 skulle användas både för order och indikeringar:
 
 
[Sveriges Järnvägsmuseum]


CTCStartsidan

 

Sidan uppdaterad den 25 maj 2014