Persontrafik

SJ förortstrafik i Sockholmsregionen

Topptrafikplanering - förslag baserade på studiebesök vid DB och SBB 1964 - 1965

Höga hastigheter i SJ persontrafik - tekniska förutsättningar   SJ centralförvaltning, utvecklingsavdelningen 1969   Bilagor

Strejk oktober 1986

Stationer med resgodsexpediering, öppettider 1967


TR Servering på tåg sträckor och serveringsform 1989 - 1990

TR på spåret 1971, anvisningar för serveringspersonal ombord på tåg


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 8 januari 2022