Spåren i Norra Hammarbyhamnen och tunneln under Fåfängan


Hammarbyleden togs i bruk 1926. Hamnanläggningar och spår byggdes ut stegvis. Första spårförbindelsen, via tunnel under Fåfängan, kom 1929.

De flesta vartvita bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum och är sannolikt tagna cirka 1935, detta eftersom några av bilderna visar att byggandet av Kooperativa Förbundets hus vid Stadsgården pågick men att kontorskomplexet tillsynes var nästan färdigt. Huset togs i bruk 1936. Färgbilderna tog jag den 9 oktober 2010.

Nedan en SJ-ritning från 1980:


Förstoring östra delen av ritningen

 
Två tunnelvagnar förs över till Saltsjöbanan för provkörning, den 12 maj 1975. Bilden tagen öster om Skanstull av okänd fotograf

Norra Hammarbyhamnen, Fotoplats 4När bilderna togs fanns uppenbarligen en omfattande hamnverksamhet i området kring Barnängen (ovan). Längre norrut fanns en sektion med Vignolräler och utan hamnkranar (nedan). Sannolikt två tjänstemän från Kungliga Järnvägsstyrelsen som inspekterar spåranläggningarna. Hamnspåren tillhörde dock Stockholms stad.I dag har det enda spåret gaturäler och ligger nära kajkanten (nedan). Före detta Luma-fabriken syns i bakgrunden.  

Norra Hammarbyhamnen, Fotoplats 5

 

Väg- och järnvägsbroarna vid Danvikstull är på väg ned (ovan).  Omfattande bostadsbebyggelse både i f d hamnområdet och på Danviksklippan. 

  

På 1930-talet fanns i denna del av hamnen en enstaka kran och några skjul. Danviksklippan var helt kal och obebyggd. Vid Danvikstull fanns endast en bro (nuvarande järnvägs- och bussbron) över Hammarbyleden. 
  

 

  

Södra tunnelmynningen  Fotoplats 6


Ovanligt nog fanns ljudsignaltavlan kvar, däremot ingen stopplykta och inga rester av skyddande timmerjalusi. Vid norra tunnelmynningen fanns dock ännu på 1980-talet en (normalt släckt) lykta, men antagligen hade den haft till uppgift att indikera om grindar var öppna eller stängda. Linjeboken 1981 nämner på sidan 138 "varningssignaler vid tunneln" som visar gult fast sken när grindarna i tunneln är öppna, annars gult blinkande.   Denna bild är sannolikt tagen vid södra tunnelmynningen; spåret tycks böja av åt vänster 


Norra tunnelmynningen  Fotoplats 7Numera slutar spåret någonstans i närheten av denna tunnelmynning, som alltså ligger vid Masthamnen nedanför Fåfängan.

Vidare mot Stadsgården

Stockholm S - Hammarbyhamnarna - Stadsgården - Mälarstrand

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 9 januari 2021