Förregling och ställverk

Mekaniska ställverk   Mechanical locking frames

Elektriska ställverk med mekaniskt förreglingsregister   Powerframes with mechanical interlocking

Elektriska ställarställverk med elektriskt förreglingsregister   Powerframes with electrical interlocking

Centrallås och centralapparater     Small electric frames and key interlocking

Reläställverk    Relay interlocking

Rangerbangårdar      Marshalling yards


Startsidan