Radiokommunikation för spårtrafik

Radion kom ganska sent i järnvägens tjänst; i Nordamerika blev det under 1940-talet vanligt med radiokommunikation. I Sverige började man på 1950-talet med radioförbindelse med växellok, detta i avsikt att på platser med vidsträckta spåranläggningar enklare kunna dirigera växlingslagen till olika uppdrag. Kommunikationsradio i bland annat elektrotjänstens servicebilar infördes också.

Man med mikrofon och radioenhet
En bangårdsförman kommunicerar med växellok, dock inte i Sverige utan på Burlingtonjärnvägen i USA [Railway Signaling juni 1947]

En tidig tillämpning av kommunikationsradio inom lokaltrafik var vid Göteborgs Spårvägar. Lagom till det befarade trafikkaoset vid fotbolls-VM 1958 hade man öppnat sin trafikledningsexpedition som stod i radioförbindelse med spårvagnar och bussar 

På 1970-talet började bland annat Saltsjöbanan och Lidingöbanorna med kommunikationsradio i tågen. Bland annat detta beskrivs på några intressanta webbsidor om Fordonsradio 

Hyttsignalering och talförbindelse på växlingsvallar

Lok som knuffar godsvagnar över växlingsvallar radiostyrs numera oftast direkt av växlingsledaren. Tidigare skedde ordergivningen till lokföraren i de flesta fall via fasta rangersignaler placerade på lämpliga platser längs spåret. Betydligt bättre var dock att ha signalerna inne i lokhytten. En sådan anläggning, med trådlös överföring, togs 1937 i bruk på Malmö godsbangård. Senare ändrades anläggningen så att man även fick talförbindelse.

Instruktion för hyttsignalering på Malmö godsbangård [tidtabellsboken del A 10 trafiksektionen, 1959]  

Det fanns en liknande anläggning på rangerbangården i Ånge [tidtabellsboken 9 dd 1964]

Radiolänk

En annan tillämpning var radiolänkar. Sådana infördes under 1950-talet på sträckor där trådlinjerna i varje fall övergångsvis var otillräckliga. Ett exempel var en förbindelse till Gotland. Den kunde endast förmedla ett samtidigt telefonsamtal. Linjen var ansluten till SJ manuella telfonväxlar i Stockholm och Visby. Fastlandsstationen fanns i Oxelösund:

  Antennsystem på en mastInteriör

Bilderna är från artikeln "SJ-radio Gotland - fastlandet"av förste byråingenjör Arne Petersén. SJ-nytt 1952 nr 1 sid 12

GSM-R

Det nu använda standardiserade trådlösa kommunikationssystemet för järnväg är GSM-R. 1992, när den generella mobilkommunikationsstandarden GSM just börjat användas,  beslöt Internationella järnvägsunionen UIC att utveckla denna järnvägsstandard. 1998 beställde Banverket enligt uppgift världens första GSM-R-system.  

 

Telekom

Startsidan


Sidan uppdaterad den 6 juni 2016