Signaler, säkerhetsanläggningar, säkerhetstjänst 

Översiktlig historik 1856 - 2011

Historik fram till 1920-talet

Ny teknik infördes under 1920-talet

"Krigs-säo"

SJF 090 Järnvägarna i krig, 1975

Beredskapsförråd för signalmateriel

1944 års signalkommitté

1953: Policy för utbyggnad av signalsäkerhetsanläggningar

1960: Signalutbyggnaden vid SJ, dagens läge och synpunkter på framtiden

SJ normer för personaluppsättning 1962 ger i avsnittet om signalavdelningen en bild av vilka typer av anläggningar man då arbetade med [Särtryck 270 N]


Startsidan