Västra stambanan och Hallsberg - Örebro


Teknisk-ekonomisk beskrivning 1872Förord. Historisk översikt statens och enskilda järnvägar
Stambanorna; riksdagsbehandling mm
Stambanebyggnaderna. Sammanbindningsbanan.
Byggnadsarbetenas organisation.
Arbets- och utgifts-litterering. Byggnadssätt. 
Banvall, bankar, skärningar. Trummor, kulvertar, broar,
Vägportar, vägbroar. Ballast, sliprar, räler. Spårutläggning, växlar, vändskivor 
Signaler, telegraf, stängsel, stationer, lokstall. Markförvärv.
Lok och vagnar
Vagnfakta.    Västra stambanan; sträckning, byggande
Stationsanläggningar. Husbyggnader. Signaler, telegraf, rullande materiel
Hallsberg - Örebro.  Kostnader för Västra Stambanan och Hallsberg - Örebro
Detaljuppgifter för varje station
Detaljer om terrassering, trummor, kulvertar, broar mm


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 29 september 2012