Elektrisk järnvägsdrift

Roslagsbanans kraftverk vid Stocksund

Vattenfallskommittén: Preliminär rapport om vattenkraft för järnvägsdrift, juli 2001

SJ försök med eldrift 1905 - 1907

Förslag till 50 Hz enfasdrift på Svartälvs järnväg ca 1905

Malmbanan

Bohusbanan delen Göteborg - Uddevalla

SJ medverkan vid elektrifieringsprojekt utanför Sverige

SJ-skrifter om elektrifiering, matningsstationer och eldrift

Elektrifieringen av statens järnvägar  Två orienterande föreläsningar  1924

The Swedish State Railway Electrification, 1933

Öfverholm, Ivan: Die Umformerwerke für den elektrischen Zugbetrieb der schwedischen Staatseisenbahnen, 1936

The Means for Supplying Electric Energy to the Swedish State Railways, 1938 

Statsbaneelektrifieringens inmatningsstationer, 1939

Svensk statsbaneelektrifiering år 1942

Ullerfors: Recording Car for the inspection of overhead contact lines, 1951  Mätvagn för kontaktledning.

Driftstörningar

 

Ritningar

Elmatning

KontaktledningStartsidan