Järnvägen under andra världskriget - 1945

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

 

1945

Februari 1945

Den 23 febr: Svenskt lok visiterat av den hotfulle revolverviftande ilskne norske polismannen Larsen i snögalleriet vid Riksgränsen. En norsk stationskarl hittades gömd i maskinrummet.   Förhör med svensk järnvägs- och tullpersonal. 

Svensk lokpersonal har redan tidigare blivit hotad av norsk polis. Den 4 februari lovade tyska representanter att undvika friktioner. Sverige har aldrig ifrågasatt rätten av tysk visitation vid gränsen, men den måste ske på ett korrekt sätt. Nu stoppas all järnvägstrafik Riksgränsen - Björnfjell tills Larsen avlägsnats och kontrollen övertagits av andra än norsk statspolis. 

April 1945

Trafiken Riksgränsen - Björnfjell fortfarande inställd. Vagnslaster av livsmedel till Norgehjälpen samt post kan dock avlämnas vid geografiska riksgränsen. Den 20 april: Transitosändningar från Sydnorge får korsa gränsen efter särskilt medgivande i varje enskilt fall. Tyske militärattachén den 30 april: Detta är en politisk fråga som kräver beslut från tyska utrikesministeriet. Ett sådant har ännu inte kommit, troligen på grund av de besvärliga förbindelserna mellan Tyskland och Stockholm.

Maj 1945

Den 8 maj: Trafiken Riksgränsen - Björnfjell återupptages omedelbart

Skee stationssamhälle besköts i april från främmande flygplan. Lok T 824 skadades, reparation kostade 80 kronor

 

 1940     1941     1942     1943     1944    

Sammanfattande rapporter mm    

 

Startsidan