Järnvägen under andra världskriget - 1944

Vissa webbsidor innehåller flera handlingar och följer därför inte alltid tidsordningen fullt ut

1944

Plan för avveckling av ledsagad post- och kurirtrafik. Utan årtal, men avser troligen 1944

Januari 1944

Rapport från färd med sjukhuståg. I Krylbo uppehåll för utdelning av gåvor genom tyska legationen. Samtidigt stannade en transport med norrmän på stationen. Olika uppfattningar om eventuellt demonstrerande norrmän.

Februari 1944

Till transporofficeren, tyska legationen: Reglering av persontrafiken från, till och via Norge: I genomgående svenska vagnar blir på sträckan i Norge platser reserverade för Wehrmacht och Reichskommissariat. Resenärer från Sverige körs bort från sina platser. Oacceptabelt, plats behövs för resenärer."av nordisk nationalitet". Om detta inte åtgärdas kan Sverige införa platsbiljettvång på svenska sträckan och då starkt begränsa utrymmet för tyska resenärer. 

Alterneringsplan för tågfärjorna Trelleborg - Sassnitz
 
Maj 1944

General Thörnell önskar underlag för historik över åtgärder som vidtagits för att stärka försvarsberedskapen 1937 - 1944
 
Juli 1944

Transport av kol, koks och cement till Norge  Härnösand/Sundsvall - Trondheim och Luleå/Gammelstad - Narvik. Antal vagnar och ton första halvåret 1944.

Transiteringsförbud för kol, koks och cement till Norge fr o m augusti.

Person- och godsvagnar behövs för rörliga avlusningsanstaler. Minst en vagn (SWB H) ombyggd.

September 1944


Stoppade och återsända vagnar med Wehrmachtsgut, destination Finland, den 3 - 11 september   Kolumnen "Sign" avser Gattungsbezirk

Vagnar med Wehrmachtsgut destinerat till Finland, återsända till Helsingör den 5 - 11 september

Lista över vagnar från Boden C till Helsingborg F, början av september     Kolumnen "Ägare" avser Gattungsbezirk

Tyskt sjukhuståg Torneå - Charlottenberg, Rapport från kontrollofficer: Tågpolis kullkastades av demonstrerande internerade ryssar utanför Krampen. Ytterligare rapport om händelsen: Bevakningsman: Inga ryssar anhölls "emedan vi ej önskade använda våra vapen och därigenom åstadkomma allvarligare intermezzon än de redan inträffade". Enligt lägerchefen utlöstes händelsen av att ryssarna hindrades passera på landsvägen, och tyskar "munhuggos med ryssarne". Utlänningskommissionen vill få SJ att förbjuda uppehåll för tyska transporter vid lägret.

Tyskland har stort behov av sågat virke, vill lasta i Hällefors och Bestorp för transport till Otterbäcken och Kristinehamn, därifrån på båt till Bremen. Kan tyska vagnar i Sverige sättas in i pendeltrafik? SJ godstrafikbyrå: Svenska vagnar behövs för inhemska transporter och öppna tyska vagnar förekommer numera mycket sällan

Färjetrafiken Trelleborg - Sassnitz ställs in fr o m den 27 september eftersom utländska fartyg inte längre får anlöpa Trelleborg samt att krigsläget har skärpts.

Oktober 1944

Kungl Järnvägsstyrelsen till rikstrafikministeriet i Berlin: Bestämmelser och föreskrifter gällande transporter för tyska krigsmakten (personal och gods) upphävs. Avräkningsbestämmelserna fortsätter gälla tills vidare, främst för att reglera ersättning för sjukhuståg. Svar från DR: Krigsmaktens är införstådd med detta. DR antar att de rabatterade priserna för sjukhuståg fortsätter gälla. 

Finskt lok i Torneå undgick att beslagtas av tyskar, användes för transport av militär och utrustning från Röyttä till fronten. Ved och vatten ordnades av personal i Haparanda. Vattentagning möjliggjordes genom att, under pågående krigshandlingar vid bron, en man ur stallpersonalen gick ut på Torneälvsbron och startade pumpen. Efter ungefär en vecka var tyskarna fördrivna, och loket kunde återvända.  

November 1944

Sjukhuståg Riksgränsen - Helsingborg F / Malmö F transitering via Trelleborg - Sassnitz inställd

Kommentarer till rapporter från färd med sjukhuståg SJ till tyska legationen: Transitering av lasarettståg. Vagnanhopning i Helsingborg, färjetrafiken inställd troligen på grund av "Abwehrmassnahmen" i Helsingör.

Järnvägsmannaförbundet protesterar mot försäljning av varor till internerade tyska soldater vars tåg gör uppehåll i Krylbo. Medlemmar har observerat försäljare från lokala butiker i aktion på plattformen. Transportchefen har arrangerat inköp av tobak, tofflor till fotskadade soldater mm, och menar att ingen ytterligare försäljning förekommit. SJ militärbyrå tror dock mer på de lokala järnvägsmännens iakttagelser, men påpekar också att bestämmelserna för transport av internerade inte är samma som för transitering.  SJMF avdelning 51 hade redan tidigare reagerat på händelsen, och lade huvudansvaret på den svenske militäre befälhavaren på tåget; "...att svensk militär i befälsställning... nedgradera sig till springpojkar för att stå på god fort med dessa av en hel värld så hatade människor, som lånat sig till vilka handlingar som helst...".  SJ påpekar att "vissa transporter av internerade amerikanska och engelska flygare varit förknippade med nästan identiskt samma företeelser, som nu påtalats".

Framtidens stridsvagnar blir tyngre. Nuvarande O-vagnar kommer inte att klara transporterna.   

December 1944

Norska polistrupper hade fälttjänstövning i Dalarna. Vid återfärden blev en Bo4-vagn nedsölad. Norska legationen beklagar och betalar.
 

 1940     1941     1942     1943     1945    

Sammanfattande rapporter mm    

 

Startsidan