Järnvägen under andra världskriget

Både SJ och de enskilda järnvägarna fick under krigsåren en kraftigt ökad trafik. De omfattande transporterna för den tyska krigsmakten har fått stor uppmärksamhet, men det finns många andra aspekter som inte är lika kända. När tidigare hemligt material under 1990-talet blev offentligt gjorde Bengt Dahlberg en stor insats genom att gå igenom och kopiera handlingar i SJ-arkivet. En del av dessa finns att läsa nedan.  

1940     1941     1942     1943     1944     1945    

Sammanfattande rapporter mm

Rullande materiel (köksvagnar, skador, djuplastningsvagnar mm)

 

Andra världskriget
Startsidan