Andra världskriget - sammanfattande rapporter, statistik mm

Sammanfattande rapporter mm

Övergripande rapport från Kungl Järnvägsstyrelsen

Beredskapens höjande och trafikens avveckling 1937 - 1944

Transporter av tysk legationspersonal och danska arbetare (rapport 1947)

Norska arbetares resor till Tyskland (rapport 1947)

Transporter av krigsfångar mm 1943 - 1945  (rapport 1947)     Komplettering

Malmbanan 1939 - 1943

20 bansektionen (Jörn - Haparanda mm) 1939 - 1943

Stockholm C 1938 - 1943

Storlien 1939 - 1943

Helsingborg F 1939 - 1943

Transitotransporter, statistik mm

1940 - 1942   
Permittentresor 1940 febr - april
1940 december     
1941 sept - dec 
1941 
1942 jan - juni  
1942 jan - okt     
1942 jan - dec
1943 sept - dec
1944 jan - sept

Wehrmachttrafik 1940 - 1942, permittenter, sårade, kurirer m fl

Transitotransporter och Wehrmachtgut, volym och inkomster 1940 - 1945

Sjukhuståg,statistik över antal tåg och antal transporterade sårade tyskar 1942 - 1944.
Sjukhustågs sammansättning 1943 -

Rapporter från sjukhuståg 1942, 1943 Minus 10 grader i operationsvagnen - dålig norsk ångfinka. Föredömlig avspärrning i Krylbo, för övrigt dåligt. Militära poster uppträder inte militäriskt. Järnvägsmän lyder inte order. En banvakt i Kaisepakte demonstrerade genom att göra V-tecken. Se även här och här.

Särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten. Inklusive anvisningar för anslagets uppsättning (särskild rutin för obemannad driftplats och driftplats med kvinnlig föreståndare)
1940     1941     1942     1943     1944     1945    

Andra världskriget
Startsidan