Järnvägen under andra världskriget - rullande materiel

Skador på personvagnar i specialtåg

 oktober 1941 - december 1942        

december 1942 - juli 1943.

Sönderslagna fönsterglas, saknade dricksglas och karaffiner, slagsida, frusna vattenrör, skador på grund av överbelastning

Dragstångsbrott sept - okt 1940

Köksvagnar 

(ombyggda resgodsvagnar, beskrivning i der Fourier 1943)

1941, januari - februari:  Sex tyska köksvagnar Pw4ü för specialtåg Trelleborg - Oslo / Narvik. Revisionsfrist överskriden. Revideras av SJ, får samtidigt standardtransformator som komplement till generatorn för belysning. Olämpligt att kökspersonalen spolar vagnen invändigt - nedisning uppstår. Kockarna bör också undvika att stänka vatten på de elektriska kaminerna.

1941, juli - oktober:  Fyra köksvagnar ej revisionsmässiga, alla får dock elvärme. Kapten Sasse: Enligt die Eisenbahn-Küchenwagen-Abteilung är elvärme ej absolut nödvändig, man kan ändå hålla värmen genom att ständigt elda i lilla spisen.

1942 februari: Frekventa varmgångar Narvik - Helsingborg. Troligen inte sabotage. Varmgång även efter åtgärder vid huvudverkstaden i Helsingborg

1942 april: PM ang tyska riksbanans köksvagnar, som framföras genom Sverige  DR vill hyra svenska boggier till sina köksvagnar för att slippa "de ideligen återkommande varmgångarna"

1942 juni - oktober Byte till svenska boggier och andra åtgärder på tyska köksvagnar

1942: Hästskotrafiken Trondheim (Drontheim) - Narvik via Inlandsbanan. För den svenska sträckan avdelades i april fyra svenska köksvagnar C3d. Muggar, tallrikar mm levererade av Kockums järnverk i Ronneby. Från och med september istället två tyska köksvagnar, men en av de svenska skulle t v stå som reserv i Östersund.

1943: den 28 mars blev en tysk köksvagn frånkopplad i Långsele (varmgång?). Förvirring uppstod om vem som skulle vakta kockarna. Militärbyrån dröjde med besked eftersom det var söndag. Dock lämnades kockarna aldrig obevakade.

1943 sept - okt: Hyra för vagnsboggier, byte belysningsregulator

1944 februari: Vagnarna återställs i ursprungligt skick

Ångfinkor för sjukhuståg

1942: Tre ångfinkor per tåg behövs. Svårt med kolning genom taket på¨tyska ångfinkor.

Transporter på tyska djuplastningsvagnar typ SSt mm

Nov 1942  Tre SSt-vagnar från Danmark via Sverige till Narvik

1942-1943  SS-vagnar kan, med vissa restriktioner, framföras Trelleborg - Riksgränsen

Febr 1943 Avlyssnade samtal mellan tyska legationen i Stockholm och Köpenhamn  viktigt med kamouflage av lasten - nej, vagnarna går tomma, utrustningen transporteras annan väg

Juni 1943, rapport från stationsinspektorn i Storlien SSt-vagn Kristiansand - Narvik "uppbar ett fundament, antagligen till en större pjäs"

Juli 1943 Totalt 16 SSt-vagnar med pansartorn Sassnitz - Trelleborg - Kornsjö, tyske transportofficeren har ombesörjt maskering genom övertäckning av lasten [uppenbarligen på svensk begäran]


1940     1941     1942     1943     1944     1945    

Andra världskriget
Startsidan