Tidtabeller, trafikplanering mm

Grafiska tidtabeller


SJ tidtabellsbok del A, tredje distriktet (Sydsverige), utdrag 

SJ tidtabellsbok del A, 36 trafiksektionen (Västgöta-smalspåren) 1949
Driftplatser, vägkorsningar, hastigheter mm
Undantag från Säkerhetsreglementet, bromsvikter, vagnsvikter mm
Ändringstryck 1949 - 1951
Normalplan för tågsätten, 1950
SJ tidtabellsbok del B, 24 trafiksektionen tidtabell 163, utdrag

Persontrafikförbindelser till utlandet

TR Servering på tåg sträckor och serveringsform 1989 - 1990

Ändrade tågslagsbenämningar, nya tågnummer. SJ cirkulär 6:32 1965

Hur få in godsvagnar till huvudverkstäderna? SJ cirkulär 6:37 1967

 

 

Startsidan