Rullande järnvägsmateriel

Bagers utredning om SJ framtida dragfordon 1943

Uppgift på personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm (Psv)

Statens järnvägars författningssamling särtryck 631 (169) 1958

I  sammandrag över antal vagnar

II specifikation över vagnar mm
A normalspår exkl malmbanan,  B malmbanan inkl elektromotorvagnar
motorvagnar, rälsbussar, manövervagnar, släpvagnar - normalspår exkl malmbanan, smalspår

III vissa tekniska uppgifter (rammsäkerhet, färjeöglor, uppvärmning, hastighet mm)

SJH 332.1  Teknisk vagntjänst  1967

Motorfordon i järnvägsdrift - beskrivningar och skötselföreskrifter. SJ-skrift från 1944

Angående införande vid statens järnvägar av genomgående tryckluftbroms system Kunze-Knorr   1918

SJ särtryck 77 -  förändringar av den rullande materielen

Ny rullande materiel vid statens järnvägar 1914

SJ smalspårsånglok 1947 - 1949, tekniska data


katalog 1941

Motala verkstad katalog lokomotiv (troligen 1940-talet)

NOHAB produktkataloger 1940 och 1944

 

General Motors dieselmotorvagnar  Yo8 för Västgötabanan

 

Henschel

kanske mest känd som loktillverkare, men var även aktiv på närliggande områden såsom kaffemaskinen Caffix, för gas- eller eldrift, espresso och bryggkaffe, samt den tvåmotoriga Bimot-bussen. För långsträckor bekväma stolar och Bus-Bar:

 Bussman serverar drycker från bussbaren

 

Frichs, referenslistor mm

Frichs diesel locomotives and railcars, 1936

Locomotives, automatrices et trains rapides Diesel, 1937

 

Sacré & Gresham: The Vacuum Automatic Brake      Planscher


Ventilation, värme, kylning


Katalog

Stone-utrustat tåg vid belgiska statsjärnvägarna, utsnitt:


Hela det belgiska tåget

***

Hydraulic Torque Converter System Lysholm Smith   Broschyr från Atlas Diesel 1947

***Statens Järnvägars godsvagnar  (SJGV)  femte upplagan  1954

Utbildningsmaterial för ångloksreparatörer

Den självverkande tryckluftbromsen system Kunze-Knorr för godståg  SJ 1920     Planscher

Karl Larson, SJ: Lok och vagnar samt motordrivna småfordon  Handelning för banavdelningens undervisningskurser, 1946   Planscher

SJ korrespondenskurs för vagnelektriker

Skåprälsbil International B 152, beskrivning och skötsel     Mbr regnr 1:86/61
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 28 januari 2023