Järnvägar i Göteborg: Signalsäkerhetsanläggningar mm

Historik över SJ:s anläggningar fram till början av 1930-talet

Göteborg SJ - Göteborg C  (G)

    den första tiden
    mekaniska ställverk
    elektriskt ställarställverk

Automatisk linjeblockering G - Or 1923

Olskroken (Or)

    mekaniska ställverk
    elektriskt ställarställverk


Almedal, Mölndals nedre, Mölndals övre, Presenten, Gubbero


Bergslagsbanan


Västgötabanan

Korsningar med spårvägen

Säröbanan


Jubileumsutställningen 1923
- trafik och transport

1962 ordnade SJ utställningen Tåg 62 med anledning av att Västra Stambanan i sin helhet existerat i hundra år.  Utställningskatalog
 

Ovan: Järnvägsnätet i Göteborg oktober 1938. Ursprungligen från Göteborg Järnvägarnas linjer och trafikplatser utgiven av SJ godstrafikbyrå 1938. Några noteringar:

Översikten nedan är troligenh från slutet av 1950-talet och ingår i SJ särtryck 141a Godstransportföreskrifter. På Hisingen har Pölsebo- och Färjenäsbangårdarna tillkommit. På södra älvstranden har benämningarna Göteborgs västra och Göteborgs östra (I och II) införts. Göteborgs norra (f d Göteborg Bs) har tagit över den godshantering som tidigare sköttes av Västgötabanans godsstation. Ett förbindelsespår, "Skäran", har tillkommit mellan Hisingen och Sävenäs.

Översiktskarta 1949

Sedan skissen ovan gavs ut har smalspåret och Säröbanan försvunnit, liksom i stort sett alla hamnspår på södra älvstranden. På Hisingen har hamnbanan byggts ut avsevärt, även om spår till varv, kolhamnar mm försvunnit när dessa anläggningar lagts ned. Sävenäs rangerbangård har byggts ut, och direktförbindelser Lärje - Sävenäs / Hisingen tillkommit. Järnvägsbron över Göta Älv vid Marieholm har dubblerats.


"Göteborgs centralstation. Dess utveckling och ombyggnad under åren 1927 - 1930", utgiven av SJ 1930:

Larsson Ryhagen: "Göteborgs bangårdar" 1932 (skannad av projekt Runeberg)Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 19 febr 2023