Tjenstgörings-Reglemente

vid

STATENS JERNVÄGAR

---

STOCKHOLM, 1862


Allmänna bestämmelser

Säkerhets- och försigtighetsmått

      Originaltext

      Cirkulär 64 om extratåg som inte kunnat bekantgöras (1865)

Signaler

      Originaltext

Allmänna föreskrifter för bantågens sammansättning

Stations-inspektoren

      Originaltext

Konduktörer

Lokomotivförare och eldare

Vagnsmörjare

Banmästare

Ban- och grindvakter

Stationskarlar

Signalkarlar och spårvexlare

      Originaltext

Cirkulär 71 om följetåg, tåganmälan mm, 1865            Originaltext

Cirkulär 203 om tågmötesändringar mm  1867

Kontrakt för anställd

Fridlysningsstadga för allmänna kanal- sluss- jernvägs- och telegrafanläggningar  1855Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 februari 2022