Tjenstgörings-Reglemente

vid

STATENS JERNVÄGAR

---

STOCKHOLM, 1862


Allmänna bestämmelser

Säkerhets- och försigtighetsmått

Signaler

Allmänna föreskrifter för bantågens sammansättning

Stations-inspektoren

Konduktörer

Lokomotivförare och eldare

Vagnsmörjare

Banmästare

Ban- och grindvakter

Stationskarlar

Signalkarlar och spårvexlare


Cirkulär om följetåg mm, 1865Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 11 november 2018