Diverse järnvägshistoriskt mm

Elektrifiering och elektrisk drift

Västra stambanan och Hallsberg - Örebro, beskrivning från 1872 (endast textdelen)

Utdrag ur SJ trafikavdelnings årsberättelser

Persontrafik

Trafiksvaga linjer - trafikupplägg och säkerhetsbestämmelser

SJ under andra världskriget - material inhämtat av Bengt Dahlberg

SJ:s vinterproblem 1965 - 1966


SJ banavdelning, handledningar för undervisningskurser

Banöverbyggnad  1948
Brunnar och vattentäkter  1946

Rallarkyrkogården - historik över begravningsplatsen vid Tornehamn. Upprättad av William Thorgren hösten 1972, SJ centralarkiv

Förslag till tunnel under engelska kanalen 1875

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägsavdelning, historik och aktuellt läge 1948

Rullande materielLinbanor
Startsidan