Signalbolaget (Ericsson) produktblad 1920-talet

Hävstångsställverk         Vevapparater           Ställbockar

Ledningstrissor        Ledningsstolpar         Mekanisk ledningsmateriell         Vinkelhjul          Spännverk  

Elektriska ställverk

Kabelförgreningshus, T-förgrenings-, flask och sexkantboxar


Länkväxellås          Mekanisk växel- och spårspärromläggningsinrättning           Spårspärr             Förreglingshjul 

Elektrisk växel- och spårspärrdrivanordning         Elektrisk förreglingsanordning          Elektrisk växelspärr          Växelkontakt


Semaforer        Försignaler          Ljussignaler          Elektrisk signaldrivanordning


Elektriska blockapparater           Frigivningsfält och tågvägsutlösningsrelä


Elektrisk vingkoppling         Vingkontakt          Lykthisskontakt


Fällbommar          Automatiska ringverk för vägövergångar    


Elektrisk blinkapparat    


Rälskontakt           Repetitör    


Tågankomsttelefon          PlattformstelefonStartsidan

 

Sidan uppdaterad den 30 december 2022