Säkerhetstjänsten

SJ årliga redogörelser över olyckor, tillbud, säkerhetens utveckling, undantag från säkerhetsordningen mm

1916 avsnitt A; Redogörelse för säkerhetsinspektörens verksamhet under år 1916 (i trafikavdelningens berättelse)

1916 avsnitt C; Redogörelse för de mest anmärkningsvärda tilldragelserna i säkerhetstjänsten under år 1916 (i trafikavdelningens berättelse)

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946      Sammanställning över antal missöden vid tågrörelse

1947      Sammanställning över antal missöden vid tågrörelse

1950

1951

1952

1953

1956

1957

1959

1961

1964

1968

1969

1970

1979

1980

1986

1990

Olyckor och tillbud

1957 Simrishamn - motorvagnståg passerar stoppbock och slår ned i park

1957 Skrikbo - klorgasvagnar spårar ur

1963 Lingbo [SJ cirkulär]  sammanstötning på grund av fel vid tåganmälan

1963 [SJ cirkulär] växlingsmissöden, sammanstötningar med småfordon, urspåringar på grund av dålig tågvägsinspektion mm


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 11 febr 2023