Säkerhetstjänsten

SJ årliga redogörelser över olyckor, tillbud, säkerhetens utveckling, undantag från säkerhetsordningen mm

1916 avsnitt A; Redogörelse för säkerhetsinspektörens verksamhet under år 1916 (i trafikavdelningens berättelse)

1916 avsnitt C; Redogörelse för de mest anmärkningsvärda tilldragelserna i säkerhetstjänsten under år 1916 (i trafikavdelningens berättelse)

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939  Avsnitt 1 - 6;  Iakttagelser vid inspektion, undantag från gällande säkerhetsbestämmelser mm

1939 Avsnitt 7;  Redogörelse för mera anmärkningsvärda tilldragelser i tågtjänst

1940

1942

1943

1944

1945

1946      Sammanställning över antal missöden vid tågrörelse

1947       Sammanställning över antal missöden vid tågrörelse

1950

1951

1956

1957


Olyckor och tillbud

1957 Simrishamn - motorvagnståg passerar stoppbock och slår ned i park

1957 Skrikbo - klorgasvagnar spårar ur

1963 Lingbo [SJ cirkulär]  sammanstötning på grund av fel vid tåganmälan

1963 [SJ cirkulär] växlingsmissöden, sammanstötningar med småfordon, urspåringar på grund av dålig tågvägsinspektion mm


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2017