Säkerhetsordningen

Tidigare hade varje svensk järnvägsförvaltning en säkerhetsordning som reglerade hur järnvägsdriften skulle ske på ett säkert sätt. De flesta enskilda järnvägar använde SJ säkerhetsordning med vissa avvikelser och tillägg.

Uppgifter om gällande säkerhetsordning mm vid alla koncessionerade enskilda banor 1954 [Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen]

Tjänstgöringsreglemente vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv    1879 - 1913  BJ, SWB, GDJ     Signalordning mm

Hilding Runefelt, stationsskrivare: Frågor och Svar i Säkerhetsordningens korrespondenskurs 1929 - 1930, Ljusdal 1930

SJ säkerhetsordning 1959 (med vissa bilagor gällande TGOJ)

Säkerhetsordningen säo

Kommentarer till säo (säok)

Innehållsförteckning, begreppsförklaringar, signalföreskrifter    § 1 -  § 17 Innehållsförteckning, begreppsförklaringar, signalföreskrifter    § 1 -  § 17
Säkerhetsföreskrifter - bandisposition, växling, extratåg mm     §  20 -  § 45 Säkerhetsföreskrifter - bandisposition, växling, extratåg mm     §  20 -  § 45
Driftplatser, tågs gång, enkelspårsdrift, tågmissöden mm     § 47 -  § 85  Driftplatser, tågs gång, enkelspårsdrift, tågmissöden mm     § 47 -  § 85  
Transportvillkor för vissa fordon    (Bilaga 1 -  3) Transportvillkor för vissa fordon    (Bilaga 2)
Sakregister till säo och säok      (Bilaga 5) Förteckning SJF/SJH som är nämnda i säo/säok.   Mönstersamling.
Kunskapsfordringar (Bilaga 6).   Ändringstryck Cirkulär,  ändringstryck
Särskilda säkerhetsföreskrifter för bansträckor med fjärrblockering (SJ)  Specialtryck 2
Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- och krigstillstånd    Specialtryck 3  
Växlingsinstruktion (vxi) Cirkulär relaterade till säkerhetstjänst

TGOJ Särbestämmelser för CTC (Säb)   
Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 331 mini-planscher som hjälp vid studium av säo och säok   1969
TGOJ ställverksinstruktion        Skiss ställverksapparat TGOJ om 1959 års säo
   

 

Särskilda säkerhetsföreskrifter vid beredskaps- eller krigstillstånd ("Krigs-säo")

Allmänt om "Krigs-säo"

Utgåva 2 1959

Utgåva 3 1963 


Cirkulär mm som berör säo  1959 - 1973

ÖSlJ säo 1959

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2023